Dėl administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. DĮV-1225 „Dėl Bijotų seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo