DĖL TECHNINIO PROJEKTO „ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIJOTŲ DVARO SODYBOS (G95K, MC629) RESTAURAVIMAS IR KOMPLEKSIŠKAS PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS (II ETAPAS)“ TVIRTINIMO