Dėl Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko pareigybės aprašymo patvirtinimo