Dėl administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. DĮV-559 „Dėl Laukuvos seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo