Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. DĮV-1154 ,,Dėl Šilalės rajono mokyklų mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais maršrutų 2015/2016 mokslo metais tvirtinimo“ pakeitimo