Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. DĮV – 1323 ,,Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo socialinės rizikos vaikui ar likusiam be tėvų globos vaikui ir jų šeimoms“ pakeitimo