DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽADEIKIŲ SENIŪNIJOS SENI NO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

Numeris: DĮV-521

Dokumentai: 2010-05-14_DIV-521.doc