Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės mieste Vytauto Didžiojo g. 20, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo