Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2019 metų savivaldybės biudžeto