Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti

Numeris: DĮV-476

Dokumentai: 2013-04-12 Nr. DĮV-476.doc