Dėl Būsto pritaikymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo