Dėl teisės teikti akredituotą intensyvios krizių įveikimo pagalbos socialinę priežiūrą koordinaciniame centre „Gilė“