Dėl leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis ir licencijų verstis mažmenine prekyba naftos produktais galiojimo panaikinimo”