Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. DĮV – 342 ,,Dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo“ pakeitimo