Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-713 „Dėl komisijos banko paskolos suteikimo paslaugai pirkti sudarymo“ pakeitimo”