Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2023 metų savivaldybės biudžeto