Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos 2019–2021 m. programos įgyvendinimo priemonei