Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo