Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų, teikiančių finansinių, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius už 2011 metus ir vėlesnius metus, sąrašo patvirtinimo