Dėl Veiklos administravimo skyriaus ūkio administratoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo