Dėl teisės teikti akredituotą pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams