Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos 2015–2017 metų strateginiam planui