Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. DĮV-130 ,,Dėl asmens duomenų tvarkymo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo