DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. RUGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. DĮV – 842 ,,DĖL RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO MOKYKLINIAIS AUTOBUSAIS MARŠRUTŲ 2010/2011 MOKSLO METAIS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO