Patvirtintas herbas – perkirsto skydo viršutiniame sidabriniame lauke vaizduojamas raudonas, o apatiniame raudoname – apverstas stilizuotas sidabrinis ąžuolas.
Vėliava horizontaliai padalyta į raudoną ir baltą spalvas. Jos viduryje herbas, kutai sidabriniai.

Šilalės miestas – Šilalės rajono savivaldybės centras. Minimas jau nuo 1533 m. Tačiau miesto teises gavo tik 1952 m. Herbas sukurtas dar vėliau, 1968 m. Perkirsto skydo viršutiniame baltame lauke raudonas ąžuolas, apatiniame raudoname – apverstas baltas.

Šilalės herbo ąžuolas simbolizuoja vietos gyventojų praeities kovas dėl laisvės tiek su kryžiuočiais, tiek su rusais per 1863 m. sukilimą ir jose parodytą ištvermę bei tvirtą būdą. Šiuos dalykus dar labiau pabrėžia raudona spalva. Ji heraldikoje reiškia meilę savo kraštui, drąsą ir pralietą kraują už tėvynę. Balta spalva arba sidabras rodo turtą, dosnumą, skaistumą. Šilalės ąžuolas gali būti susietas ir su apylinkių gamtos turtais, o perkeltine prasme rodyti net miesto vardo kilmę (Šilalė – šilas, kuriame auga ir ąžuolai).

1968 m. Šilalės herbą sukūrė vienas geriausių to meto herbų piešėjų Arūnas Tarabilda (1934–1969). 1970 m. herbas buvo uždraustas.
Šilalės herbas 1992 m. buvo perkurtas pagal 1968 m. etaloną. Lietuvos heraldikos komisija Šilalės herbą iš naujo patvirtino 1992 m. balandžio 19 d. Vėliau, kai Heraldikos komisija tapo pavaldi Lietuvos Respublikos Prezidentui, jos anksčiau patvirtinti iš naujo perpiešti herbai pradėti teikti tvirtinti Prezidentui. Atsižvelgiant į senosios heraldikos tradicijas, herbų etalonuose vietoj baltos ir geltonos spalvos imta naudoti metalus: auksą ir sidabrą. Tad ir Šilalės herbą, prieš teikiant jį tvirtinti Prezidentui, dar kartą perpiešė dailininkė Laima Ramonienė ir perkirsto skydo viršutiniame sidabriniame lauke pavaizdavo raudoną, o apatiniame raudoname – apverstą sidabrinį stilizuotą ąžuolą. Taip pataisytą Šilalės miesto herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino 2001 m. lapkričio 5 d.

Parengta pagal Edmundo Rimšos straipsnį „Šilalės herbas“ (Šilalės kraštas VII, Vilnius, 2006, 217–221p.) ir E. Rimšos parengtą knygą „Lietuvos heraldika“, Baltos lankos, 2008, 416–417 p.

Šilalės rajono savivaldybės vėliava patvirtinta 1993 m. balandžio 22 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.139

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. T1-277 patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų naudojimo tvarkos aprašas

Herbas naudojamas:

 1. Savivaldybės atstovaujamosios ir vykdomosios institucijos reprezentacinėse vėliavose, antspauduose, iškabose, mero, tarybos narių, seniūnų ženkluose, dokumentų blankuose ir kituose heraldikos objektuose;
 2. reprezentaciniuose leidiniuose ir spaudiniuose, reklaminėje bei informacinėje atributikoje;
 3. dekoratyviniuose ir meniniuose kūriniuose, reprezentaciniuose suvenyruose, atminimo dovanose;
 4. miesto, respublikiniuose reprezentaciniuose renginiuose ir šventėse, sporto varžybose;
 5. Savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkas ar steigėjas yra Savivaldybė, Savivaldybės herbą turi teisę naudoti herbiniuose antspauduose, iškabose ant pastatų, dokumentų blankuose, ant transporto priemonių, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženkluose, reklamos, informaciniuose leidiniuose ir kitoje vaizdinėje medžiagoje, reprezentuojančioje Savivaldybę;
 6. Savivaldybės herbą asmenys gali naudoti tik gavę rajono Savivaldybės mero sutikimą, išskyrus atvejus, kai herbas ar jo atvaizdas naudojami leidybos, mokslo ir visuomenės informavimo srityse.

Vėliavos aprašymas:

 1. Šilalės rajono savivaldybės herbinę vėliavą sudaro audeklas, susidedantis iš dviejų lygių horizontalių spalvotų juostų: raudonos viršutinės ir baltos apatinės. Vėliavos viduryje pavaizduotas Šilalės miesto herbas. Herbo skydo spalvų padalijimo linija sutampa su spalvų padalinimo linija.
 2. Audeklas – 1 metro pločio ir 1,7 metro ilgio.
 3. Abiejų audeklo  pusių centre – siuvinėtas Šilalės miesto herbas.
 4. Audeklo pakraščiai – apsiūti sidabrinės spalvos kutais.
 5. Kotas – medinis, šviesus.
 6. Reprezentacinė herbinė vėliava stovi Savivaldybės mero kabinete, herbinė vėliava iš patalpų išnešama ypatingomis progomis Savivaldybės mero leidimu.