DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LAUKUVOS SENIŪNIJOS SENI NO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

Numeris: DĮV-517

Dokumentai: 2010-05-14_DIV-517.doc