Dėl lėšų dydžio nustatymo mokinių nemokamam maitinimui