Dėl informacijos apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų turimus materialinius išteklius ir informacijos, susijusios su koronaviruso (COVID-19) plitimo valdymu