Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. DĮV-172 „Dėl valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo