Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. DĮV – 940 ,,Dėl Šilalės miesto ir Kvėdarnos miestelio daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo