Dėl 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. DĮV-494 patvirtintos Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos lėšų paskirstymo pakeitimo