Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės mieste Šolių g. 12, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo

Numeris: DĮV-1651

Dokumentai: DĮV-1651.doc