Dėl Veiklos administravimo skyriaus valytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo