DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. DĮV-1288 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PREVENCINIO DARBO KOORDINAVIMO GRUPĖS SUDARYMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO”