PavadinimasKatalogasData
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo2024-07-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 27 d. potvarkio Nr. T3-118 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo2024-07-09
Dėl lėšų skyrimo2024-07-04
Dėl sutikimo leisti laikinai naudotis valstybine žeme2024-07-02
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Apvaršuvos kaime2024-07-01
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 4 d. potvarkio Nr. T3-141 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymo“ pakeitimo2024-06-28
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8707/0001:0375), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Aukštagirės kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2024-06-25
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8707/0001:0428), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Aukštagirės kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2024-06-25
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio sušaukimo2024-06-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Upynos miestelyje2024-06-14
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Traksėdžio kaime2024-06-14
Dėl pavedimo organizuoti seniūnaičio rinkimus2024-06-14
Dėl Leonydo Raudoniaus atšaukimo iš seniūnaičio pareigų2024-06-13
Dėl lėšų skyrimo2024-06-07
Dėl sutikimo leisti laikinai naudotis valstybine žeme2024-06-05
Dėl sutikimo leisti laikinai naudotis valstybine žeme2024-06-05
Dėl sutikimo leisti laikinai naudotis valstybine žeme2024-06-05
Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB Mano Būstas Vakarai paskyrimo pratęsimo2024-06-05
Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB Mano Būstas Vakarai paskyrimo pratęsimo2024-06-05
Dėl daugiabučio namo, esančio Šilalės g. 39, Kvėdarna, Šilalės r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo pratęsimo2024-06-05
Dėl daugiabučio namo, esančio Ateities g. 3, Pajūris, Šilalės r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo pratęsimo2024-06-05
Dėl darbo grupės Šilalės miesto šventei organizuoti sudarymo2024-05-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programoje dalyvaujančių asmenų siuntimo pas atvejo vadybininką, jų poreikių ir galimybių įvertinimo bei susitarimo pasirašymo ir įgyvendinimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo2024-05-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Tarpinstitucinės grupės sudarymo2024-05-27
Dėl tymų laboratorinės diagnostikos2024-05-21
Dėl lėšų skyrimo2024-05-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio sušaukimo2024-05-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 14 d. potvarkio Nr. T3-83 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos darbo grupės sudarymo ir paraiškų atrankos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo2024-05-15
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje2024-05-14
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Spraudaičių kaime2024-05-13
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Balsių kaime2024-05-08
Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2024-05-03
Dėl 2023–2024 m. šildymo sezono pabaigos2024-04-24
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8704/0003:0061), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Košių I kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2024-04-24
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Lingiškės kaime2024-04-24
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime2024-04-24
Dėl adreso panaikinimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Degliškės kaime2024-04-24
Dėl adresų panaikinimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Pėpliškės kaime2024-04-23
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Kvėdarnos miestelyje2024-04-23
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Aukštagirės kaime2024-04-19
Dėl lėšų skyrimo2024-04-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio sušaukimo2024-04-18
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2024-04-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 4 d. potvarkio Nr. T3-141 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymo“ pakeitimo2024-04-16
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8757/0007:0106), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Mažrimų kaime 5, žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2024-04-10
Dėl daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Šilalės g. 1, Žadeikių k., Žadeikių sen., Šilalės r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo2024-04-10
Dėl Bijotų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolo išrašo patvirtinimo ir atstovų delegavimo į konkurso vykdymo komisiją2024-03-29
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Gineikių kaime2024-03-28
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8734/0005:0383), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Gineikių kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2024-03-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo2024-03-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo2024-03-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio sušaukimo2024-03-22
Dėl lėšų skyrimo2024-03-22
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2024-03-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo2024-03-13
Dėl Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2024-03-13
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8760/0004:0263), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste, Kapų gatvėje, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2024-03-13
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Sėdėjimų kaime2024-03-13
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime2024-03-13
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Vaitkaičių I kaime2024-03-13
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje2024-03-13
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8750/0002:0129), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Tūbučių kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimo ir žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo2024-03-05
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8704/0002:0046), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Antininkų kaime, Kražių gatvėje 39, žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo2024-03-04
Dėl žemės sklypų, skirtų nuosavybės teisėms atkurti, projektavimo proceso Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto ir miestelių teritorijų ribose, pabaigos2024-03-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio sušaukimo2024-02-29
Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo2024-02-27
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8701/0004:0381), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2024-02-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos tvirtinimo2024-02-22
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8714/0001:0397), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Eidžiotų kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2024-02-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Užsienio kaime2024-02-19
Dėl adresų panaikinimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Mažrimų kaime2024-02-14
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Kusių kaime2024-02-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio sušaukimo2024-02-08
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Mažrimų kaime2024-02-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės pasiruošimo ir veiksmų 2024 metų galimam potvyniui plano patvirtinimo2024-02-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų patvirtinimo2024-02-05
Dėl Asmenų / šeimų, galinčių prižiūrėti, globoti (rūpinti), įvaikinti tėvų globos netekusį ar iš nesaugios aplinkos paimtą vaiką (-us) pritraukimo ir paieškos plano / programos patvirtinimo2024-02-02
Dėl brandos darbo ir mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimo centrų skyrimo2024-02-01
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Padievaičio kaime2024-01-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymo – tikrinimų plano patvirtinimo2024-01-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo2024-01-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės krizių ir ekstremaliųjų situacijų 2024–2026 metų prevencijos priemonių plano patvirtinimo2024-01-23
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Kutalių kaime2024-01-18
Dėl Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymo Šilalės rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo2024-01-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir nuostatų patvirtinimo2024-01-18
Dėl konkurso Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo2024-01-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 4 d. potvarkio Nr. T3-141 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymo“ pakeitimo”2024-01-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tikslinimo2024-01-11
Dėl pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimo dokumento2024-01-11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio sušaukimo2024-01-11
Dėl Finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojų bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių stebėtojo paskyrimo2024-01-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 9 d. potvarkio Nr.T3-12 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2024-01-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo2024-01-10
Dėl Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo2024-01-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo2024-01-09
Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2024 metų savivaldybės biudžeto2024-01-09
Dėl Paramos socialinėmis kortelėmis pagal 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą Lietuvoje teikimo Šilalės rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo2024-01-08
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8744/0004:0092), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Varsėdžių kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2024-01-04
Dėl lėšų skyrimo2023-12-21
Dėl dalykų tarpinių patikrinimų centrų skyrimo2023-12-20
Dėl brandos egzaminų centrų skyrimo2023-12-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio sušaukimo2023-12-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo2023-12-12
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio sušaukimo2023-12-08
Dėl darbo grupės sudarymo2023-12-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-12-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 16 d. potvarkio Nr. T3-298 „Dėl darbo grupės“ pakeitimo2023-12-05
Dėl darbo grupės sudarymo2023-12-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024–2026 m. strateginio veiklos plano ir 2024 m. savivaldybės biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo2023-12-05
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8747/0002:0130), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Gvaldų kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2023-11-29
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8747/0002:0049), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Gvaldų kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2023-11-29
Dėl darbo grupės sudarymo2023-11-28
Dėl lėšų skyrimo2023-11-23
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Jucaičių kaime2023-11-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio sušaukimo2023-11-16
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Lapkalnio kaime2023-11-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2023-11-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-11-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-11-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-10-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-10-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-10-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-10-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-10-31
Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo organizavimo Šilalės rajono savivaldybės gyventojams darbo grupės sudarymo2023-10-31
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2023-10-31
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Drobūkščių ir Traksėdžio kaimuose2023-10-30
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Bilionių kaime2023-10-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-10-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-10-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-10-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-10-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-10-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-10-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo2023-10-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos, Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos, Šilalės rajono savivaldybės tarybos įsteigtų biudžetinių ir viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių, kurių Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo2023-10-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąrašo sudarymo2023-10-25
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8737/0007:0019), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Kvėdarnos miestelyje, žemės sklypo naudojimo būdo papildymo2023-10-25
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8760/0006:0073), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste, žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2023-10-23
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8707/0001:0428), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Aukštagirės kaime, žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2023-10-23
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8707/0001:0375), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Aukštagirės kaime, žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2023-10-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės moksleivių vaizdo klipų konkurso „Korupcijai – NE“ nuostatų patvirtinimo ir vertinimo darbo grupės sudarymo2023-10-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio sušaukimo2023-10-19
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Degimų kaime2023-10-18
Dėl Sumontuotų keltuvų (liftų) išmontavimo ir keltuvo (lifto), mobilaus keltuvo ar laiptų kopiklio išdavimo asmenims su negalia tvarkos aprašo patvirtinimo2023-10-18
Dėl darbo grupės sudarymo2023-10-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tikslinimo2023-10-13
Dėl lėšų skyrimo2023-10-11
Dėl 2023-2024 m. šildymo sezono pradžios2023-10-10
Dėl adresų keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Padvarninkų kaime2023-10-09
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Žadeikių kaime2023-10-09
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime2023-10-09
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Dapkiškės kaime2023-10-09
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Andriejaičių kaime2023-10-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės priedangų ir jų poreikio sąrašo tvirtinimo bei jų parengties organizavimo2023-10-09
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąrašo tvirtinimo bei jų parengties organizavimo2023-10-09
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pelkių kaime2023-10-02
Dėl darbo grupės sudarymo2023-09-27
Dėl lėšų skyrimo2023-09-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio sušaukimo2023-09-21
Dėl darbo grupės sudarymo2023-09-21
Dėl daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Karūžiškės II k. 3, Laukuvos sen., Šilalės r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo2023-09-21
Dėl adresų keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2023-09-20
Dėl pavedimo organizuoti seniūnaičių rinkimus2023-09-14
Dėl Šeimynų steigimo, veiklos nutraukimo ir finansavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2023-09-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo papildymo2023-09-12
Dėl bazinės mokyklos skyrimo2023-09-07
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Degliškės kaime2023-09-07
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Bilionių kaime2023-09-07
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo sutarties formos patvirtinimo2023-09-07
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime2023-09-06
Dėl darbo grupės sudarymo2023-08-31
Dėl darbo grupės sudarymo2023-08-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo2023-08-25
Dėl adreso keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Užjūrio kaime2023-08-24
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime2023-08-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio sušaukimo2023-08-24
Dėl lėšų skyrimo2023-08-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 4 d. potvarkio Nr.T3-141 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymo“ pakeitimo2023-08-10
Dėl projekto „Dalios Grinkevičiūtės namo-muziejaus kapitalinis remontas“ nuolatinės apžiūros komisijos sudarymo2023-08-07
Dėl darbo grupės sudarymo2023-07-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tikslinimo2023-07-21
Dėl darbo grupės sudarymo2023-07-20
Dėl Šilalės rajono socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo2023-07-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio sušaukimo2023-07-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime2023-07-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo2023-07-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Laumenų kaime2023-07-17
Dėl lėšų skyrimo2023-07-11
Dėl detaliojo plano patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DĮV-438 „Dėl (duomenys nuasmeninti) žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimo tvirtinimo2023-07-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo efektyvaus panaudojimo ir būklės nustatymo darbo grupės sudarymo2023-07-07
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime2023-07-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymo2023-07-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo2023-07-04
Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų atrankos komisijos sudarymo2023-07-04
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Kaštaunalių kaime2023-07-03
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Kiaukų kaime2023-07-03
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime2023-06-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-06-29
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2023-06-28
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pakarčemio kaime2023-06-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo2023-06-28
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8770/0002:0065), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Papaukštkalnio kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2023-06-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio sušaukimo2023-06-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero patarėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-06-22
Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu2023-06-21
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2023-06-20
Dėl lėšų skyrimo2023-06-20
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2023-06-20
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8754/0001:0092), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Strazdalių kaime, žemės sklypo naudojimo būdo papildymo2023-06-19
Dėl Būsto pritaikymo darbų trūkumų akto formos patvirtinimo2023-06-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sekretoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-06-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kolektyvinių apsaugos statinių ir priedangų sąrašų partvirtinimo2023-06-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo2023-06-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo2023-06-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos įgyvendinimo darbo grupės sudarymo ir paraiškų atrankos tvarkos aprašo tvirtinimo2023-06-16
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8717/0001:0283), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2023-05-31
Dėl UAB ,,CNC Cleaning“ išbraukimo iš asmenų, pretenduojančių teikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašo2023-05-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo2023-05-29
Dėl konkurso Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo2023-05-29
Dėl sprendimų dėl piniginės socialinės paramos skyrimo priėmimo tvarkos nustatymo2023-05-29
Dėl rekomendacijų, pateiktų 2023 m. Gegužės 22 d. Korupcijos rizikos valdymo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje vertinimo vidaus audito ataskaitoje Nr. A3-3, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo2023-05-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio sušaukimo2023-05-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-05-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-05-24
Dėl sprendimų dėl socialinių paslaugų skyrimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo2023-05-19
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Baublių kaime2023-05-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento tvirtinimo2023-05-19
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Skerdynų kaime2023-05-17
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Šiauduvos kaime2023-05-17
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Tūbinių II kaime2023-05-17
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Tūbinių I kaime2023-05-17
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Laukuvos miestelyje2023-05-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-05-15
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime2023-05-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Užjūrio kaime2023-05-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Grimzdų kaime2023-05-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Džiaugėnų kaime2023-05-10
Dėl Vidos Miknienės atšaukimo iš seniūnaitės pareigų2023-05-10
Dėl Viktoro Stancelio atšaukimo iš seniūnaičio pareigų2023-05-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-05-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2 posėdžio sušaukimo2023-05-04
Dėl Konkurso Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo2023-04-27
Dėl Konkurso Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo2023-04-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 62 posėdžio sušaukimo2023-04-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 61 posėdžio sušaukimo2023-03-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 60 posėdžio sušaukimo2023-01-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 59 posėdžio sušaukimo2022-12-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 58 posėdžio sušaukimo2022-12-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 57 posėdžio sušaukimo2022-11-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 56 posėdžio sušaukimo2022-10-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 55 posėdžio sušaukimo2022-09-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio sušaukimo2022-08-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 53 posėdžio sušaukimo2022-07-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 52 posėdžio sušaukimo2022-06-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio sušaukimo2022-05-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio sušaukimo2022-04-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio sušaukimo2022-03-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio sušaukimo2022-03-02
“Dėl viešo konkurso Šilalės lopšelio-darželio “Žiogelis” direktoriaus pareigoms eiti”2022-02-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio sušaukimo2022-02-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos, Šilalės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Šilalės rajono savivaldybės tarybos įsteigtų biudžetinių ir viešųjų įstaigų pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo2022-02-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero patarėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-02-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio sušaukimo2022-01-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio sušaukimo2021-12-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo2021-12-17
Dėl darbo grupės sudarymo2021-12-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio sušaukimo2021-12-06
Dėl Tado Bartkaus paskyrimo visuomeniniu konsultantu2021-10-25
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio sušaukimo2021-10-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio sušaukimo”2021-10-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio sušaukimo”2021-09-27
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio sušaukimo”2021-08-19
” Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. kovo 12 d. potvarkio Nr. T3-21 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo”2021-08-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. rugpjūčio 4 d. potvarkio Nr. T3-63 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio sušaukimo“ pripažinimo netekusiu galios”2021-08-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. spalio 31 d. potvarkio Nr. T3-53 ,,Dėl konkurso Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus pareigoms užimti organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios”2021-08-06
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio sušaukimo”2021-08-05
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdžio sušaukimo”2021-07-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. liepos 12 d. potvarkio Nr. T3-57 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos „Dėl Bijotų, Traksėdžio, Didkiemio, Tenenių, Bilionių ir Žadeikių seniūnijų panaikinimo“ paskelbimo“ pakeitimo”2021-07-14
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos „Dėl Bijotų, Traksėdžio, Didkiemio, Tenenių, Bilionių ir Žadeikių seniūnijų panaikinimo“ paskelbimo”2021-07-12
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio sušaukimo”2021-06-17
“Dėl atstovų skyrimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą”2021-06-16
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio sušaukimo”2021-06-14
“Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo”2021-04-26
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio sušaukimo”2021-04-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. balandžio 13 d. potvarkio Nr. T3-34 „Dėl Viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo“ pakeitimo”2021-04-15
“Dėl Viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo”2021-04-13
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 30 d. potvarkio Nr. T3-58 „Dėl Viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”2021-03-31
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. sausio 7 d. potvarkio Nr. T3-5 „Dėl viešo konkurso Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo “2021-03-31
“Dėl viešo konkurso Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo”2021-03-30
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero patarėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo”2021-03-04
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 30 d. potvarkio Nr. T3-59 „Dėl viešo konkurso Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”2021-02-25
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 30 d. potvarkio Nr. T3-58 „Dėl viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”2021-02-25
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 30 d. potvarkio Nr. T3-61 „Dėl viešo konkurso Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”2021-02-25
“Dėl viešo konkurso Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo”2021-02-23
” Dėl viešo konkurso Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo”2021-02-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio sušaukimo”2021-02-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo”2021-01-14
” Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. Biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo”2021-01-14
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigoms eiti “2021-01-07
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. lapkričio 27 d. potvarkio Nr. T3-63 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. spalio 31 d. potvarkio Nr. T3-53 ,,Dėl konkurso viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus pareigoms užimti organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios”2021-01-04
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio sušaukimo”2020-12-21
“Dėl darbo organizavimo ir klientų aptarnavimo savivaldybės įstaigose”2020-12-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 26 posėdžio sušaukimo”2020-12-10
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio sušaukimo”2020-10-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio sušaukimo”2020-09-17
“SKELBIAMAS KONKURSAS ŠILALĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI.docx”2020-07-31
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio sušaukimo”2020-07-22
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti”2020-06-30
“Dėl viešo konkurso Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti”2020-06-30
“Dėl viešo konkurso Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti”2020-06-30
“Dėl viešo konkurso Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pareigoms eiti”2020-06-30
“Dėl viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti”2020-06-30
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigoms eiti”2020-06-30
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio sušaukimo”2020-06-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio sušaukimo”2020-06-04
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2019 m. gruodžio 31 d. potvarkio Nr.T3-93 „Dėl viešo konkurso Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”2020-05-29
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. sausio 2 d. potvarkio Nr. T3-1 „Dėl viešo konkurso Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”2020-05-29
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio sušaukimo”2020-05-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio sušaukimo”2020-05-07
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio sušaukimo”2020-04-16
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio sušaukimo”2020-03-25
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio sušaukimo”2020-03-04
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti “2020-02-26
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio sušaukimo”2020-02-13
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio sušaukimo”2020-01-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio sušaukimo”2019-12-12
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio sušaukimo”2019-11-21
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio sušaukimo”2019-10-10
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti “2019-10-02
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti “2019-09-25
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio sušaukimo”2019-09-13
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio sušaukimo”2019-08-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio sušaukimo”2019-07-18
“Dėl viešo konkurso Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti”2019-06-27
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti”2019-06-26
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti “2019-06-26
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio sušaukimo”2019-06-13
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio sušaukimo”2019-05-16
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2 posėdžio sušaukimo”2019-04-29
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 55 posėdžio sušaukimo”2019-03-21
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio sušaukimo”2019-02-14
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 53 posėdžio sušaukimo”2019-01-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo”2018-12-31
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 52 posėdžio sušaukimo”2018-12-14
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 51 posėdžio sušaukimo”2018-11-23
“Dėl darbo grupės sudarymo”2018-11-15
“Dėl Šilalės rajono moksleivių piešinių konkurso „Aš prieš korupciją“ nuostatų patvirtinimo ir vertinimo darbo grupės sudarymo”2018-11-15
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio sušaukimo”2018-10-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. gegužės 24 d. potvarkio Nr. T3-26 „Dėl atstovų skyrimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo”2018-10-03
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio sušaukimo”2018-09-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio sušaukimo”2018-08-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. birželio 28 d. potvarkio Nr. T3-33 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo”2018-08-08
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio sušaukimo”2018-07-19
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio sušaukimo”2018-06-21
“Dėl atstovų skyrimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą”2018-05-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio sušaukimo”2018-05-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio sušaukimo”2018-04-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio sušaukimo”2018-03-22
“Dėl „Auksinės gilės“ nominacijų teikimo”2018-02-14
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio sušaukimo”2018-02-12
“Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sustabdymo neterminuotam laikui”2018-02-08
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio sušaukimo”2018-01-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo”2017-12-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio sušaukimo”2017-12-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienos nominacijų skyrimo”2017-12-13
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio sušaukimo”2017-12-06
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio sušaukimo”2017-11-16
“Dėl Šilalės rajono moksleivių vaizdo klipų konkurso „Mūsų kova prieš korupciją“ nuostatų patvirtinimo ir vertinimo darbo grupės sudarymo”2017-11-15
“Dėl darbo grupės sudarymo”2017-11-09
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio sušaukimo”2017-10-19
“Dėl konkurso organizavimo viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti”2017-10-06
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdžio sušaukimo”2017-09-21
“Dėl apmokėjimo už egzaminų administravimą ir vykdymą Šilalės rajono ugdymo įstaigų vadovams”2017-08-30
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio sušaukimo”2017-08-17
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2016 m. balandžio 18 d. potvarkio Nr. T3-24 „Dėl prevencinio darbo grupės vaiko ir (ar) asmens (-ų) teisių apsaugos klausimams spręsti Šilalės rajono savivaldybėje sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo”2017-08-16
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio sušaukimo”2017-07-27
“Dėl lėšų, gautų už viešo aukciono būdu parduotą Šilalės rajono savivaldybei priklausantį neklnojamąjį turtą, komisijos sudarymo”2017-06-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdžio sušaukimo”2017-06-15
“Dėl Šilalės rajono moksleivių eilėraščių konkurso „Aš prieš korupciją“ nuostatų patvirtinimo ir vertinimo darbo grupės sudarymo”2017-05-25
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 32 posėdžio sušaukimo”2017-05-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 31 posėdžio sušaukimo”2017-04-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio sušaukimo”2017-04-05
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio sušaukimo”2017-03-23
“Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo naudojimo raštų blankuose”2017-03-14
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2016 m. rugsėjo 23 d. potvarkio Nr. T3-56 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo”2017-03-14
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2016 m. kovo 9 potvarkio Nr. T3-16 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo”2017-03-03
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio sušaukimo”2017-02-20
“Dėl „Auksinės gilės“ nominacijų teikimo”2017-02-10
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio sušaukimo”2017-01-19
“Dėl darbo grupės sudarymo Šilalės rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto projektui aptarti, pastaboms bei pasiūlymams teikti”2017-01-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo2016-12-30
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2016 m. rugsėjo 23 d. potvarkio Nr. T3-56 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo”2016-12-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 26 posėdžio sušaukimo”2016-12-21
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 25 posėdžio sušaukimo”2016-12-07
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės Padėkos dienos nominacijų skyrimo”2016-12-01
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio sušaukimo”2016-11-16
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 23 posėdžio sušaukimo”2016-10-19
“Dėl darbo grupės sudarymo”2016-09-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio sušaukimo”2016-09-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21 posėdžio sušaukimo”2016-08-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio sušaukimo”2016-07-28
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio sušaukimo”2016-06-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio sušaukimo”2016-05-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio sušaukimo”2016-04-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio sušaukimo”2016-03-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio sušaukimo”2016-02-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio sušaukimo”2016-02-10
“Dėl nominacijų teikimo”2016-02-09
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio sušaukimo”2016-01-20
“Dėl darbo grupės sudarymo”2016-01-19
“Dėl Šilalės rajono piešinių ir rašinių konkurso „Mano šeima“ nuostatų tvirtinimo ir darbų vertinimo komisijų sudarymo”2016-01-19
“Dėl darbo grupės sudarymo “2016-01-07
“Dėl darbo grupės sudarymo Šilalės rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto projektui aptarti, pastaboms bei pasiūlymams teikti”2015-12-28
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio sušaukimo”2015-12-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2014 m. gruodžio 15 potvarkio Nr. T3-45 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio sušaukimo“ pakeitimo”2015-12-16
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio sušaukimo”2015-12-09
“Dėl nominacijų skyrimo”2015-12-02
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio sušaukimo”2015-11-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio sušaukimo”2015-10-21
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2015 m. rugsėjo 1 d. potvarkio Nr. T3-42 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų suskirstymo į seniūnaitijas“ pakeitimo”2015-10-01
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio sušaukimo”2015-09-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų suskirstymo į seniūnaitijas”2015-09-01
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio sušaukimo”2015-07-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio sušaukimo”2015-06-17
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio sušaukimo”2015-05-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio sušaukimo”2015-05-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2 posėdžio sušaukimo”2015-04-28
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio sušaukimo”2015-03-18
“Dėl darbo grupės sudarymo”2015-03-06
Dėl darbo grupės sudarymo2015-03-06
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio sušaukimo”2015-02-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio sušaukimo”2015-01-14
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio sušaukimo”2014-12-15
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio sušaukimo”2014-11-19
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio sušaukimo”2014-10-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio sušaukimo”2014-09-17
“Dėl pavedimo Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komiteto pirmininkei Kristinai Dambrauskienei”2014-08-25
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio sušaukimo”2014-08-13
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio sušaukimo”2014-06-25
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio sušaukimo”2014-05-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio sušaukimo”2014-04-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio sušaukimo”2014-03-19
“Dėl nominacijų teikimo”2014-02-12
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio sušaukimo”2014-02-12
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio sušaukimo”2014-01-24
“Dėl darbo grupės sudarymo Šilalės rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto projektui aptarti, pastaboms bei pasiūlymams teikti”2014-01-02
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdžio sušaukimo”2013-12-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio sušaukimo”2013-12-13
“Dėl nominacijų teikimo”2013-12-05
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio sušaukimo”2013-11-21
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės delegacijos “2013-11-05
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės delegacijos “2013-11-05
“Dėl darbo grupės sudarymo “2013-11-04
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdžio sušaukimo”2013-10-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 32 posėdžio sušaukimo”2013-10-17
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero padėkų skyrimo Šilalės rajono sąjūdžio 25-ųjų metinių proga”2013-10-17
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 31 posėdžio sušaukimo”2013-09-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio sušaukimo”2013-08-23
“Dėl Šilalės rajono savivalybės tarybos 29 posėdžio sušaukimo”2013-07-19
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio sušaukimo”2013-06-19
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio sušaukimo”2013-05-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 26 posėdžio sušaukimo”2013-04-19
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 25 posėdžio sušaukimo”2013-03-15
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio sušaukimo”2013-02-15
“Dėl nominacijų teikimo”2013-02-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 23 posėdžio sušaukimo”2013-01-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio sušaukimo”2012-12-19
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21 posėdžio sušaukimo”2012-12-14
“Dėl darbo grupės sudarymo”2012-12-07
“Dėl nominacijų teikimo”2012-11-26
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio sušaukimo”2012-11-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio sušaukimo”2012-09-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio sušaukimo”2012-08-10
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio sušaukimo”2012-06-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio sušaukimo”2012-05-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio sušaukimo”2012-04-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio sušaukimo”2012-03-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio sušaukimo”2012-02-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio sušaukimo”2012-02-17
“Dėl darbo grupės sudarymo”2012-02-10
“Dėl nominacijų teikimo”2012-02-08
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio sušaukimo”2012-01-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo formos patvirtinimo”2012-01-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio sušaukimo”2011-12-21
“Dėl nominacijų teikimo”2011-12-16
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2011 m. gegužės 3 d. potvarkio Nr. T3-15 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo”2011-12-15
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio sušaukimo”2011-12-09
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio sušaukimo”2011-11-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio sušaukimo “2011-10-07
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio sušaukimo “2011-07-21
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio sušaukimo”2011-06-21
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio sušaukimo”2011-05-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2 posėdžio sušaukimo”2011-05-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio sušaukimo”2011-03-24
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 24 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2011-03-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio sušaukimo”2011-01-27
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 43 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-12-22
“POTVARKIS DĖL NOMINACIJŲ TEIKIMO”2010-12-14
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 42 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-12-02
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 41 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-10-21
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 40 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-09-22
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 39 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-08-20
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 38 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-07-15
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 37 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-05-19
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 36 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-04-21
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 35 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-03-24
“POTVARKIS DĖL NOMINACIJŲ TEIKIMO”2010-03-08
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 34 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-02-10
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 33 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-01-21
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 32 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-12-23
“POTVARKIS DĖL NOMINACIJŲ TEIKIMO”2009-12-07
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 31 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-12-03
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 30 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-10-29
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 30 POSĖDŽIO ATŠAUKIMO”2009-10-26
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 30 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-10-22
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 29 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-09-11
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 28 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-07-29
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 27 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-06-10
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 26 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-04-29
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 25 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-04-01
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 22 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-01-21
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 21 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2008-12-16
“POTVARKIS DĖL NOMINACIJŲ TEIKIMO”2008-12-02
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 20 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2008-11-19
“POTVARKIS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO”2008-11-11
“POTVARKIS DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO”2008-10-22
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 19 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2008-10-22
“POTVARKIS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO”2008-10-08