PavadinimasKatalogasData
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pelkių kaime2023-10-02
Dėl darbo grupės sudarymo2023-09-27
Dėl lėšų skyrimo2023-09-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio sušaukimo2023-09-21
Dėl darbo grupės sudarymo2023-09-21
Dėl daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Karūžiškės II k. 3, Laukuvos sen., Šilalės r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo2023-09-21
Dėl adresų keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2023-09-20
Dėl pavedimo organizuoti seniūnaičių rinkimus2023-09-14
Dėl Šeimynų steigimo, veiklos nutraukimo ir finansavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2023-09-13
Dėl Šilalės rajono savivaldybės finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo papildymo2023-09-12
Dėl bazinės mokyklos skyrimo2023-09-07
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Degliškės kaime2023-09-07
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Bilionių kaime2023-09-07
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo sutarties formos patvirtinimo2023-09-07
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime2023-09-06
Dėl darbo grupės sudarymo2023-08-31
Dėl darbo grupės sudarymo2023-08-31
Dėl Šilalės rajono savivaldybės finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo2023-08-25
Dėl adreso keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Užjūrio kaime2023-08-24
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime2023-08-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio sušaukimo2023-08-24
Dėl lėšų skyrimo2023-08-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 4 d. potvarkio Nr.T3-141 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymo“ pakeitimo2023-08-10
Dėl projekto „Dalios Grinkevičiūtės namo-muziejaus kapitalinis remontas“ nuolatinės apžiūros komisijos sudarymo2023-08-07
Dėl darbo grupės sudarymo2023-07-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tikslinimo2023-07-21
Dėl darbo grupės sudarymo2023-07-20
Dėl Šilalės rajono socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo2023-07-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio sušaukimo2023-07-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime2023-07-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo2023-07-20
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Laumenų kaime2023-07-17
Dėl lėšų skyrimo2023-07-11
Dėl detaliojo plano patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DĮV-438 „Dėl (duomenys nuasmeninti) žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimo tvirtinimo2023-07-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo efektyvaus panaudojimo ir būklės nustatymo darbo grupės sudarymo2023-07-07
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime2023-07-05
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymo2023-07-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo2023-07-04
Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų atrankos komisijos sudarymo2023-07-04
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Kaštaunalių kaime2023-07-03
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Kiaukų kaime2023-07-03
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime2023-06-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-06-29
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2023-06-28
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pakarčemio kaime2023-06-28
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo2023-06-28
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8770/0002:0065), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Papaukštkalnio kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2023-06-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio sušaukimo2023-06-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero patarėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-06-22
Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu2023-06-21
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2023-06-20
Dėl lėšų skyrimo2023-06-20
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste2023-06-20
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8754/0001:0092), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Strazdalių kaime, žemės sklypo naudojimo būdo papildymo2023-06-19
Dėl Būsto pritaikymo darbų trūkumų akto formos patvirtinimo2023-06-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sekretoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-06-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kolektyvinių apsaugos statinių ir priedangų sąrašų partvirtinimo2023-06-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo2023-06-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo2023-06-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos įgyvendinimo darbo grupės sudarymo ir paraiškų atrankos tvarkos aprašo tvirtinimo2023-06-16
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8717/0001:0283), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo2023-05-31
Dėl UAB ,,CNC Cleaning“ išbraukimo iš asmenų, pretenduojančių teikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašo2023-05-30
Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo2023-05-29
Dėl konkurso Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo2023-05-29
Dėl sprendimų dėl piniginės socialinės paramos skyrimo priėmimo tvarkos nustatymo2023-05-29
Dėl rekomendacijų, pateiktų 2023 m. Gegužės 22 d. Korupcijos rizikos valdymo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje vertinimo vidaus audito ataskaitoje Nr. A3-3, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo2023-05-29
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio sušaukimo2023-05-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-05-24
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-05-24
Dėl sprendimų dėl socialinių paslaugų skyrimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo2023-05-19
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Baublių kaime2023-05-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento tvirtinimo2023-05-19
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Skerdynų kaime2023-05-17
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Šiauduvos kaime2023-05-17
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Tūbinių II kaime2023-05-17
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Tūbinių I kaime2023-05-17
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Laukuvos miestelyje2023-05-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-05-15
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime2023-05-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Užjūrio kaime2023-05-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Grimzdų kaime2023-05-10
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Džiaugėnų kaime2023-05-10
Dėl Vidos Miknienės atšaukimo iš seniūnaitės pareigų2023-05-10
Dėl Viktoro Stancelio atšaukimo iš seniūnaičio pareigų2023-05-10
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigybės aprašymo patvirtinimo2023-05-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2 posėdžio sušaukimo2023-05-04
Dėl Konkurso Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo2023-04-27
Dėl Konkurso Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo2023-04-27
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 62 posėdžio sušaukimo2023-04-04
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 61 posėdžio sušaukimo2023-03-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 60 posėdžio sušaukimo2023-01-26
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 59 posėdžio sušaukimo2022-12-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 58 posėdžio sušaukimo2022-12-08
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 57 posėdžio sušaukimo2022-11-17
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 56 posėdžio sušaukimo2022-10-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 55 posėdžio sušaukimo2022-09-22
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio sušaukimo2022-08-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 53 posėdžio sušaukimo2022-07-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 52 posėdžio sušaukimo2022-06-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio sušaukimo2022-05-19
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio sušaukimo2022-04-21
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio sušaukimo2022-03-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio sušaukimo2022-03-02
“Dėl viešo konkurso Šilalės lopšelio-darželio “Žiogelis” direktoriaus pareigoms eiti”2022-02-23
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio sušaukimo2022-02-18
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos, Šilalės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Šilalės rajono savivaldybės tarybos įsteigtų biudžetinių ir viešųjų įstaigų pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo2022-02-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero patarėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo2022-02-07
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio sušaukimo2022-01-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio sušaukimo2021-12-20
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo2021-12-17
Dėl darbo grupės sudarymo2021-12-16
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio sušaukimo2021-12-06
Dėl Tado Bartkaus paskyrimo visuomeniniu konsultantu2021-10-25
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio sušaukimo2021-10-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio sušaukimo”2021-10-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio sušaukimo”2021-09-27
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio sušaukimo”2021-08-19
” Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. kovo 12 d. potvarkio Nr. T3-21 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo”2021-08-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. rugpjūčio 4 d. potvarkio Nr. T3-63 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio sušaukimo“ pripažinimo netekusiu galios”2021-08-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. spalio 31 d. potvarkio Nr. T3-53 ,,Dėl konkurso Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus pareigoms užimti organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios”2021-08-06
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio sušaukimo”2021-08-05
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdžio sušaukimo”2021-07-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. liepos 12 d. potvarkio Nr. T3-57 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos „Dėl Bijotų, Traksėdžio, Didkiemio, Tenenių, Bilionių ir Žadeikių seniūnijų panaikinimo“ paskelbimo“ pakeitimo”2021-07-14
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos „Dėl Bijotų, Traksėdžio, Didkiemio, Tenenių, Bilionių ir Žadeikių seniūnijų panaikinimo“ paskelbimo”2021-07-12
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio sušaukimo”2021-06-17
“Dėl atstovų skyrimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą”2021-06-16
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio sušaukimo”2021-06-14
“Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo”2021-04-26
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio sušaukimo”2021-04-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. balandžio 13 d. potvarkio Nr. T3-34 „Dėl Viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo“ pakeitimo”2021-04-15
“Dėl Viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo”2021-04-13
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 30 d. potvarkio Nr. T3-58 „Dėl Viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”2021-03-31
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. sausio 7 d. potvarkio Nr. T3-5 „Dėl viešo konkurso Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo “2021-03-31
“Dėl viešo konkurso Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo”2021-03-30
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero patarėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo”2021-03-04
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 30 d. potvarkio Nr. T3-59 „Dėl viešo konkurso Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”2021-02-25
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 30 d. potvarkio Nr. T3-58 „Dėl viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”2021-02-25
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 30 d. potvarkio Nr. T3-61 „Dėl viešo konkurso Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”2021-02-25
“Dėl viešo konkurso Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo”2021-02-23
” Dėl viešo konkurso Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo”2021-02-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio sušaukimo”2021-02-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo”2021-01-14
” Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. Biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo”2021-01-14
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigoms eiti “2021-01-07
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. lapkričio 27 d. potvarkio Nr. T3-63 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. spalio 31 d. potvarkio Nr. T3-53 ,,Dėl konkurso viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus pareigoms užimti organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios”2021-01-04
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio sušaukimo”2020-12-21
“Dėl darbo organizavimo ir klientų aptarnavimo savivaldybės įstaigose”2020-12-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 26 posėdžio sušaukimo”2020-12-10
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio sušaukimo”2020-10-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio sušaukimo”2020-09-17
“SKELBIAMAS KONKURSAS ŠILALĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI.docx”2020-07-31
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio sušaukimo”2020-07-22
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti”2020-06-30
“Dėl viešo konkurso Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti”2020-06-30
“Dėl viešo konkurso Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti”2020-06-30
“Dėl viešo konkurso Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pareigoms eiti”2020-06-30
“Dėl viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti”2020-06-30
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigoms eiti”2020-06-30
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio sušaukimo”2020-06-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio sušaukimo”2020-06-04
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2019 m. gruodžio 31 d. potvarkio Nr.T3-93 „Dėl viešo konkurso Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”2020-05-29
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. sausio 2 d. potvarkio Nr. T3-1 „Dėl viešo konkurso Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”2020-05-29
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio sušaukimo”2020-05-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio sušaukimo”2020-05-07
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio sušaukimo”2020-04-16
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio sušaukimo”2020-03-25
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio sušaukimo”2020-03-04
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti “2020-02-26
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio sušaukimo”2020-02-13
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio sušaukimo”2020-01-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio sušaukimo”2019-12-12
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio sušaukimo”2019-11-21
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio sušaukimo”2019-10-10
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti “2019-10-02
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti “2019-09-25
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio sušaukimo”2019-09-13
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio sušaukimo”2019-08-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio sušaukimo”2019-07-18
“Dėl viešo konkurso Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti”2019-06-27
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti”2019-06-26
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti “2019-06-26
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio sušaukimo”2019-06-13
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio sušaukimo”2019-05-16
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2 posėdžio sušaukimo”2019-04-29
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 55 posėdžio sušaukimo”2019-03-21
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio sušaukimo”2019-02-14
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 53 posėdžio sušaukimo”2019-01-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo”2018-12-31
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 52 posėdžio sušaukimo”2018-12-14
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 51 posėdžio sušaukimo”2018-11-23
“Dėl darbo grupės sudarymo”2018-11-15
“Dėl Šilalės rajono moksleivių piešinių konkurso „Aš prieš korupciją“ nuostatų patvirtinimo ir vertinimo darbo grupės sudarymo”2018-11-15
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio sušaukimo”2018-10-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. gegužės 24 d. potvarkio Nr. T3-26 „Dėl atstovų skyrimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo”2018-10-03
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio sušaukimo”2018-09-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio sušaukimo”2018-08-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. birželio 28 d. potvarkio Nr. T3-33 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo”2018-08-08
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio sušaukimo”2018-07-19
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio sušaukimo”2018-06-21
“Dėl atstovų skyrimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą”2018-05-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio sušaukimo”2018-05-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio sušaukimo”2018-04-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio sušaukimo”2018-03-22
“Dėl „Auksinės gilės“ nominacijų teikimo”2018-02-14
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio sušaukimo”2018-02-12
“Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sustabdymo neterminuotam laikui”2018-02-08
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio sušaukimo”2018-01-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo”2017-12-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio sušaukimo”2017-12-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienos nominacijų skyrimo”2017-12-13
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio sušaukimo”2017-12-06
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio sušaukimo”2017-11-16
“Dėl Šilalės rajono moksleivių vaizdo klipų konkurso „Mūsų kova prieš korupciją“ nuostatų patvirtinimo ir vertinimo darbo grupės sudarymo”2017-11-15
“Dėl darbo grupės sudarymo”2017-11-09
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio sušaukimo”2017-10-19
“Dėl konkurso organizavimo viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti”2017-10-06
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdžio sušaukimo”2017-09-21
“Dėl apmokėjimo už egzaminų administravimą ir vykdymą Šilalės rajono ugdymo įstaigų vadovams”2017-08-30
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio sušaukimo”2017-08-17
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2016 m. balandžio 18 d. potvarkio Nr. T3-24 „Dėl prevencinio darbo grupės vaiko ir (ar) asmens (-ų) teisių apsaugos klausimams spręsti Šilalės rajono savivaldybėje sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo”2017-08-16
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio sušaukimo”2017-07-27
“Dėl lėšų, gautų už viešo aukciono būdu parduotą Šilalės rajono savivaldybei priklausantį neklnojamąjį turtą, komisijos sudarymo”2017-06-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdžio sušaukimo”2017-06-15
“Dėl Šilalės rajono moksleivių eilėraščių konkurso „Aš prieš korupciją“ nuostatų patvirtinimo ir vertinimo darbo grupės sudarymo”2017-05-25
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 32 posėdžio sušaukimo”2017-05-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 31 posėdžio sušaukimo”2017-04-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio sušaukimo”2017-04-05
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio sušaukimo”2017-03-23
“Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo naudojimo raštų blankuose”2017-03-14
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2016 m. rugsėjo 23 d. potvarkio Nr. T3-56 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo”2017-03-14
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2016 m. kovo 9 potvarkio Nr. T3-16 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo”2017-03-03
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio sušaukimo”2017-02-20
“Dėl „Auksinės gilės“ nominacijų teikimo”2017-02-10
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio sušaukimo”2017-01-19
“Dėl darbo grupės sudarymo Šilalės rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto projektui aptarti, pastaboms bei pasiūlymams teikti”2017-01-06
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo2016-12-30
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2016 m. rugsėjo 23 d. potvarkio Nr. T3-56 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo”2016-12-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 26 posėdžio sušaukimo”2016-12-21
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 25 posėdžio sušaukimo”2016-12-07
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės Padėkos dienos nominacijų skyrimo”2016-12-01
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio sušaukimo”2016-11-16
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 23 posėdžio sušaukimo”2016-10-19
“Dėl darbo grupės sudarymo”2016-09-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio sušaukimo”2016-09-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21 posėdžio sušaukimo”2016-08-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio sušaukimo”2016-07-28
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio sušaukimo”2016-06-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio sušaukimo”2016-05-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio sušaukimo”2016-04-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio sušaukimo”2016-03-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio sušaukimo”2016-02-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio sušaukimo”2016-02-10
“Dėl nominacijų teikimo”2016-02-09
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio sušaukimo”2016-01-20
“Dėl darbo grupės sudarymo”2016-01-19
“Dėl Šilalės rajono piešinių ir rašinių konkurso „Mano šeima“ nuostatų tvirtinimo ir darbų vertinimo komisijų sudarymo”2016-01-19
“Dėl darbo grupės sudarymo “2016-01-07
“Dėl darbo grupės sudarymo Šilalės rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto projektui aptarti, pastaboms bei pasiūlymams teikti”2015-12-28
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio sušaukimo”2015-12-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2014 m. gruodžio 15 potvarkio Nr. T3-45 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio sušaukimo“ pakeitimo”2015-12-16
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio sušaukimo”2015-12-09
“Dėl nominacijų skyrimo”2015-12-02
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio sušaukimo”2015-11-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio sušaukimo”2015-10-21
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2015 m. rugsėjo 1 d. potvarkio Nr. T3-42 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų suskirstymo į seniūnaitijas“ pakeitimo”2015-10-01
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio sušaukimo”2015-09-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų suskirstymo į seniūnaitijas”2015-09-01
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio sušaukimo”2015-07-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio sušaukimo”2015-06-17
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio sušaukimo”2015-05-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio sušaukimo”2015-05-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2 posėdžio sušaukimo”2015-04-28
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio sušaukimo”2015-03-18
“Dėl darbo grupės sudarymo”2015-03-06
Dėl darbo grupės sudarymo2015-03-06
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio sušaukimo”2015-02-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio sušaukimo”2015-01-14
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio sušaukimo”2014-12-15
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio sušaukimo”2014-11-19
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio sušaukimo”2014-10-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio sušaukimo”2014-09-17
“Dėl pavedimo Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komiteto pirmininkei Kristinai Dambrauskienei”2014-08-25
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio sušaukimo”2014-08-13
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio sušaukimo”2014-06-25
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio sušaukimo”2014-05-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio sušaukimo”2014-04-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio sušaukimo”2014-03-19
“Dėl nominacijų teikimo”2014-02-12
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio sušaukimo”2014-02-12
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio sušaukimo”2014-01-24
“Dėl darbo grupės sudarymo Šilalės rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto projektui aptarti, pastaboms bei pasiūlymams teikti”2014-01-02
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdžio sušaukimo”2013-12-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio sušaukimo”2013-12-13
“Dėl nominacijų teikimo”2013-12-05
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio sušaukimo”2013-11-21
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės delegacijos “2013-11-05
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės delegacijos “2013-11-05
“Dėl darbo grupės sudarymo “2013-11-04
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdžio sušaukimo”2013-10-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 32 posėdžio sušaukimo”2013-10-17
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero padėkų skyrimo Šilalės rajono sąjūdžio 25-ųjų metinių proga”2013-10-17
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 31 posėdžio sušaukimo”2013-09-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio sušaukimo”2013-08-23
“Dėl Šilalės rajono savivalybės tarybos 29 posėdžio sušaukimo”2013-07-19
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio sušaukimo”2013-06-19
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio sušaukimo”2013-05-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 26 posėdžio sušaukimo”2013-04-19
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 25 posėdžio sušaukimo”2013-03-15
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio sušaukimo”2013-02-15
“Dėl nominacijų teikimo”2013-02-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 23 posėdžio sušaukimo”2013-01-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio sušaukimo”2012-12-19
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21 posėdžio sušaukimo”2012-12-14
“Dėl darbo grupės sudarymo”2012-12-07
“Dėl nominacijų teikimo”2012-11-26
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio sušaukimo”2012-11-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio sušaukimo”2012-09-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio sušaukimo”2012-08-10
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio sušaukimo”2012-06-22
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio sušaukimo”2012-05-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio sušaukimo”2012-04-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio sušaukimo”2012-03-23
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio sušaukimo”2012-02-24
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio sušaukimo”2012-02-17
“Dėl darbo grupės sudarymo”2012-02-10
“Dėl nominacijų teikimo”2012-02-08
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio sušaukimo”2012-01-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo formos patvirtinimo”2012-01-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio sušaukimo”2011-12-21
“Dėl nominacijų teikimo”2011-12-16
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2011 m. gegužės 3 d. potvarkio Nr. T3-15 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo”2011-12-15
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio sušaukimo”2011-12-09
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio sušaukimo”2011-11-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio sušaukimo “2011-10-07
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio sušaukimo “2011-07-21
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio sušaukimo”2011-06-21
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio sušaukimo”2011-05-20
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2 posėdžio sušaukimo”2011-05-11
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio sušaukimo”2011-03-24
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 24 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2011-03-18
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio sušaukimo”2011-01-27
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 43 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-12-22
“POTVARKIS DĖL NOMINACIJŲ TEIKIMO”2010-12-14
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 42 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-12-02
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 41 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-10-21
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 40 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-09-22
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 39 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-08-20
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 38 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-07-15
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 37 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-05-19
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 36 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-04-21
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 35 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-03-24
“POTVARKIS DĖL NOMINACIJŲ TEIKIMO”2010-03-08
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 34 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-02-10
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 33 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2010-01-21
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 32 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-12-23
“POTVARKIS DĖL NOMINACIJŲ TEIKIMO”2009-12-07
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 31 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-12-03
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 30 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-10-29
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 30 POSĖDŽIO ATŠAUKIMO”2009-10-26
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 30 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-10-22
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 29 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-09-11
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 28 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-07-29
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 27 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-06-10
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 26 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-04-29
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 25 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-04-01
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 22 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2009-01-21
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 21 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2008-12-16
“POTVARKIS DĖL NOMINACIJŲ TEIKIMO”2008-12-02
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 20 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2008-11-19
“POTVARKIS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO”2008-11-11
“POTVARKIS DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO”2008-10-22
“POTVARKIS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 19 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO”2008-10-22
“POTVARKIS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO”2008-10-08