Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo