Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus pareigybei