Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. DĮV – 592 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo