DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ VALSTYBINĖMS ŠALPOS IR KITOMS SOCIALINĖMS IŠMOKOMS BEI IŠMOKOMS VAIKAMS MOKĖTI IR ADMINISTRUOTI TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, ATSISKAITYMO IR KONTROLĖS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO