DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PADĖKOS ŠILALĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽIOGELIS“ DARBUOTOJAMS