Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. DĮV-550 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo