ilalės rajono savivaldybėS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ, GAUTŲ PARDAVUS SAVIVALDYBĖS TURTĄ, APSKAITOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO