Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo