Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮV-211 ,,Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios