Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. DĮV-672 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos ir registro duomenų keitimo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą prašymų nagrinėjimo komisijos sudarymo“ pakeitimo