Dėl Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo