Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo