Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. Įsakymo Nr. DĮV-1531 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo