Darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus, privačių interesų deklaracijų paieška

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. DĮT-40 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr.DĮT-7 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. DĮT-41 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-4 (5.19 e) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 2 d.  įsakymas Nr. DĮT-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 23 d.  įsakymas Nr. DĮT-21 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymas Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. DĮV-611 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-94 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. DĮV-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. DĮT-3 (5.19 E) Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. DĮT-4 (5.19 E) Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. DĮT-5 (5.19 E) Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-4 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo “ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. DĮT-7 (5.19 E) Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimų komisijos sudarymo