Darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus, privačių interesų deklaracijų paieška

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. DĮT-40 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr.DĮT-7 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. DĮT-41 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-4 (5.19 e) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 2 d.  įsakymas Nr. DĮT-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 23 d.  įsakymas Nr. DĮT-21 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymas Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. DĮV-611 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-94 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. DĮV-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. DĮT-3 (5.19 E) Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. DĮT-4 (5.19 E) Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. DĮT-5 (5.19 E) Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-4 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo “ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. DĮT-7 (5.19 E) Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimų komisijos sudarymo

Komisija:

 1. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. DĮT-2 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo“.
 2. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. DĮT-7 (5.19E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusius galios“.
 3. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. DĮT-33 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos pirmininko paskyrimo“.
 4. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. DĮT-35 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. DĮT-33 (5.19 E) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos pirmininko paskyrimo“ pakeitimo“.
 5. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. DĮT-46 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. DĮT-2 (5.19E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo“.
 6. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. DĮT-60 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. DĮT-2(5.19E) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

Iniciatoriai ir organizatoriai:

 1. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. DĮT-12 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo“.
 2. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. DĮT-10 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo“.
 3. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. DĮT-1 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo“.
 4. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. DĮT-27 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo“.
 5. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. DĮT-26 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo“.
 6. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. DĮT-11 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo“.
 7. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. DĮT-6 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo“.
 8. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. DĮT-23 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo“.
 9. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. DĮT-49 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“.
 10. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. DĮT-59 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. DĮT-49 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo“

Tvarkos aprašas:

 1. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. DĮV-943 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-94 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.