Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. DĮV-90 „Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos paraiškų atrankos komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo